Skip to content

Så går en installation av bergvärme oftast till från start till slut - 12 steg

 1. Säljaren kommer ut och hjälper till med att avgöra vilken värmepump som passar ditt hus och hur djupt det behöver borras. Säljaren hjälper också till med att avgöra var borrhålet ska placeras (enligt Normbrunn -16).
 2.  Ansök om tillstånd för värmepump hos kommunen, vi hjälper gärna till.
 3. Gör Ledningskollen. Vi behöver ha koll på var vattenrör, elledningar, telefonledningar, fiber och kablar för robotgräsklippare går, så att vi inte borrar eller gräver i ledningarna. Gå in på ledningskollen.se och skapa ett Ledningsärende, vi hjälper gärna till.
 4. När det väl är dags att borra, förbereds borrningen i din trädgård och borriggen och container för borrkax kommer på plats. Borrfirman anstränger sig för att lämna så lite spår som möjligt efter sig och inte skada rabatter, plattor och gräsmatta mer än nödvändigt.
 5. Nu är det dags att börja borra, borrningen tar ca en dag.
 6. När borrningen är klar skall grävningen göras. Vi kommer med en minigrävare och gräver från borrhålet och in till huset. Vi lägger ner kollektorslangarna avsedda för köldbärarvätska som ska transportera värmen från berget in till huset. Vi borrar hål i väggen (om slangarna ska in under mark). Ingrävningen tar ca en halv dag.
 7. Vi meddelar rörfirman att det är klart att installera värmepumpen, rörfirman sköter sedan resten.
 8. När borrningen och gräv jobbet är klart skall trädgården återställas. Även om borrfirman tagit det varsamt i trädgården kan du behöva se över gräsmatta och återställa plattor/gångar till ursprungligt skick. I entreprenaden ingår grovåterställning, vilket innebär att kunden själv återställer gräsmatta, plattor mm.
 9. Rörfirman kommer och ansluter värmepumpen med borrhålet.
 10. Elektriker installerar de givare som krävs och ansluter till husets elcentral.
 11. Nu är det dags för installatören att noga kontrollera så att allt fungerar. Installatören fyller i garanti och drifttagningsprotokoll samt registrerar din värmepump hos Bosch.
 12. Vi skriver ett borrprotokoll och skickar in det till SGU. Det kan ta några veckor innan den syns på SGU:s karta.